Politique de protection de la vie privée - Nonna

Privacybeleid

Gelieve dit document aandachtig te lezen en ons te contacteren indien u vragen hebt.

Door gebruik te maken van onze site, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en meedelen overeenkomstig de bepalingen van dit beleid.

Nonna verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie die wij online verzamelen en het gebruik dat wij ervan maken. De voorwaarden van dit beleid zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die via de website worden verzameld.

Functionaris voor gegevensbescherming

Er is een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid, belast met de naleving van ons beleid en praktijken inzake het beheer van de persoonsgegevens. Voor uw vragen, opmerkingen of klachten desbetreffend kunt u steeds terecht bij:

Naam : Bernadette Pire

Bedrijf : NONNA Sa

Adres : Rue des Résistants 22 – 5030 Gembloux

Ondernemingsnr. : 0460.122.864

of u kunt een e-mail versturen naar : info@nonna.be

Verzameling van uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens

Nonna verzamelt bepaalde gegevens die niet persoonlijk zijn via de tool Google Analytics zoals de site waar u ons adres gevonden hebt, het type en de taal van uw browser en informatie over uw tijdstippen van toegang. Wij kunnen ook informatie verzamelen die gekoppeld is aan uw navigatie op de site (weergegeven pagina’s, gevolgde links en andere acties verbonden aan het gebruik van de site). Beperkte demografische gegevens, zoals de geografische plaats waar u zich bevindt, kunnen ook worden verzameld.

Wij verzamelen echter enkel uw persoonsgegevens zodra u daartoe uw toestemming hebt gegeven.

Delen van uw persoonsgegevens

Behoudens andersluidende bepaling in dit privacybeleid, deelt Nonna uw persoonsgegevens niet met derden noch verkopen zij deze aan derden.

Toegang tot uw persoonsgegevens

Wanneer u de gegevens die u ons hebt bezorgd, wenst te herzien of verbeteren, kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantendienst op info@nonna.be om hulp te krijgen.

Gebruik van cookies en andere technische tools

Nonna maakt gebruik van “cookies” om u toegang te geven tot onze diensten en uw online ervaring te personaliseren en te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand op uw harde schrijf. De cookies bevatten informatie (inclusief persoonsgegevens) die later kunnen worden gelezen door een webserver van het domein dat het cookie heeft uitgegeven. De door de cookies verzamelde informatie omvat de datum en het tijdstip van uw bezoek, informatie aangaande uw inschrijving, het identificatienummer van uw sessie, uw navigatiehistoriek en uw voorkeuren.

Wij doen al het mogelijke opdat deze site gebruiksvriendelijk en functioneel zou zijn. Wij willen u zo veel mogelijk gepersonaliseerde producten en diensten aanbieden. Daarvoor werkt Nonna ook met partners-derden die gebruikmaken van cookies op onze site, om het gedrag en verkeer van de gebruiker op de site te meten om activiteitenverslagen op te maken voor een uitsluitend intern gebruik.

U kunt de cookies aanvaarden of weigeren. De meeste browsers aanvaarden de cookies automatisch, maar het is over het algemeen mogelijk uw parameters te wijzigen zodat uw browser de cookies weigert. Wanneer u verkiest de cookies te weigeren, is het mogelijk dat u zich niet kunt identificeren of de interactieve functies van onze sites en de hiervan afhankelijke diensten niet kunt gebruiken. Eenvoudig navigeren door de website is evenwel steeds mogelijk.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zijn begaan met de beveiliging van uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens te beschermen volgen wij de normen die in de sector erkend zijn, inclusief, meer bepaald, om uw persoonsgegevens op te slaan op beveiligde computersystemen die de gegevens tegen enige toegang of niet-toegestaan gebruik zullen beschermen.

Geen enkele wijze van transmissie op het internet of van elektronische opslag biedt evenwel 100% zekerheid. Ondanks onze inspanningen om uw gegevens te beschermen, is het niet mogelijk een absolute beveiliging te verzekeren.

Informatie met betrekking tot kinderen

Wij gaan geen persoonsgegevens vragen of verzamelen van minderjarigen zonder de toestemming van hun ouders. Wanneer u nog geen 18 jaar bent, dient u deze site niet te gebruiken of informatie te verstrekken, inclusief, meer bepaald, op de interactieve zones, zonder de toestemming van uw ouders.

Wijziging van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde dit privacybeleid te wijzigen. Wanneer wij het privacybeleid wijzigen, zullen wij de datum aanpassen van de laatste bijwerking, vermeld in het bovenste deel. Wanneer dit beleid grondig gewijzigd wordt of wanneer wijzigingen aangebracht worden aan het gebruik van uw persoonsgegevens door Durlem, brengen wij u daarvan hier, op onze homepage of per e-mail op de hoogte. Wij sporen u aan dit privacybeleid te herlezen, zodra u een van onze sites bezoekt.

COOKIES

Wat zijn cookies ?

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op je computer staan zolang je ze niet zelf wist.</p>

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

Welke soorten cookies bestaan er ?

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen cookies:

– First party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies.

– Third party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is vooral voor deze cookies dat website-eigenaars, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk toestemming aan surfers moeten vragen.

De wetgeving van 2012 maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval.

Welke cookies gebruiken wij ?

First party cookies en third party cookies.

De websites van Nonna gebruiken vooral first party cookies. Die cookies zijn er om je gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van onze websites, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruiken de websites van Nonna ook third party cookies: cookies van Google Analytics.

Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden. Het is ook om die reden dat de websites van Durlem de statistieken van Google Analytics gebruiken.

Hoe cookies beheren ?

Je doet dit door je browserinstellingen aan te passen. Je kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden die browsers aanbieden om cookies te beheren.

– Google Chrome

Open je browser. Klik op het Chrome-menu en kies daarna instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven en daarna in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud. In het gedeelte ‘Cookies’ kan je de cookiesinstellingen aanpassen en cookies verwijderen.

– Internet Explorer

Open je browser. Klik op Gereedschap en daarna op Internetopties. Klik op het gedeelte ‘Privacy’ en kies via de schuifregelaar het gewenste niveau. Je kan dit ook manueel aanpassen door op Geavanceerd te klikken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente directe cookies (first party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Cookies verwijderen kan via het hoofdscherm van internetopties.

– Mozilla Firefox

Open je browser. Selecteer Privacy. Stel Firefox in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Om cookies in te schakelen, vink je Cookies van websites accepteren aan. Om cookies uit te schakelen, haal je dit vinkje weg. Firefox biedt je ook de mogelijkheid om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Daarnaast kan je ook instellen hoe lang cookies bewaard mogen blijven. Door te klikken op Cookies tonen kan je een of meerdere cookies verwijderen.

– Safari

Open je browser. In Safari is cookiebeheer beperkt tot een scherm. In het tabblad Voorkeuren klik je op Privacy. Je hebt daarna drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Via Toon Cookies kan je ook cookies verwijderen.

– Opera

Open je browser. Klik op het menu Extra en daarna op Voorkeuren. Via Geavanceerd en Cookies stel je de cookiesinstellingen in. Je beschikt ook over de mogelijkheid om nieuwe cookies automatisch te laten verwijderen bij het afsluiten van elke internetsessie. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te beslissen over elk cookie dat naar je computer wordt gezonden. Je doet dit door op Mij vragen voor het accepteren van cookies te klikken. Elke keer wanneer een site een cookie wil opslaan, verschijnt er dan een dialoogvenster.

© Nonna - Alle rechten voorbehouden